กลอนรักภาษาอังกฤษ

 
 
Sending my love to you,
On the day I’m very thought of you
ส่งคำ รัก มาให้ ในวันที่หัวใจเปี่ยมด้วยความคิดถึง


You’ve made my routine days become more meaning.
เธอทำให้วันคืนอันแสนธรรมดา เป็นวันเวลาที่มีความหมาย

The happy time in my life is doing everything for you.
ช่วงเวลาที่มีความสุขของฉัน ?คือการได้กระทำทุกสิ่งเพื่อเธอ
I’ve know many people in this world
But l have a few to understand and truly love me.
One of them is you
มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก ?แต่มีอยู่น้อยคนคน
ที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง ?คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น

You’re the shinning stars brighten my life with ?hope
You’re the strength that support my life whenever I need.
เธอเห็นดาวในดวงใจ ?ส่องสว่างใสให้ความหวัง
เธอเป็นแรงพลัง ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ
 
 
Sending my love to you, On the day I’m very thought of you.
ส่งคำ รัก มาให้ ในวันที่หัวใจเปี่ยมด้วยความคิดถึง

The happy time in my life is doing everything for you.
ช่วงเวลาที่มีความสุขของฉัน ?คือการได้กระทำทุกสิ่งเพื่อเธอ

I have know many people in this world But l have a few to understand and truly love me. One of them is you
มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก ?แต่มีอยู่น้อยคนคนที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง ?คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น

You have made my routine days become more meaning.
เธอทำให้วันคืนอันแสนธรรมดา เป็นวันเวลาที่มีความหมาย

You’re the shinning stars brighten my life with hope You
re the strength that support my life whenever I need.
เธอเห็นดาวในดวงใจ ส่องสว่างใสให้ความหวังเธอเป็นแรงพลัง ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ

The best time in my life is having you beside me.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน คือคืนวันที่มีเธอเคียงข้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น